DASAR PRIVASI

HonorFX mengiktiraf kepentingan penting untuk melindungi peribadi anda dan maklumat kewangan. Ini membolehkan kami menyediakan laman web yang selamat untuk transaksi anda. Dasar privasi ini memperincikan bagaimana kami menguruskan maklumat peribadi yang diberikan kepada kami oleh anda atau yang ketiga pihak yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kami kepada anda atau yang kami kumpulkan daripada penggunaan kami oleh anda perkhidmatan dan/atau aplikasi atau laman web kami.

Peraturan Perlindungan Data Umum 2018 menghendaki maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda Mesti:

 • Digunakan secara sah, adil dan telus.
 • Dikumpulkan hanya untuk tujuan yang sah yang telah kami jelaskan dengan jelas kepada anda dan tidak digunakan dalam apa jua cara Itu tidak sesuai dengan tujuan tersebut.
 • Relevan dengan tujuan yang telah kami beritahu anda tentang dan terhad hanya kepada tujuan tersebut.
 • Tepat dan sentiasa dikemas kini.
 • Disimpan hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang telah kami ceritakan.
 • Disimpan dengan selamat

Kami berhak untuk mengubah dan meminda notis privasi ini dari semasa ke semasa untuk diambil kira pertimbangan teknologi baru, perubahan kepada operasi dan amalan kami dan undang-undang dan peraturan baru. Dasar privasi kami yang paling terkini akan mentadbir apa-apa maklumat peribadi yang kami simpan kepada anda.

Data Pengawal

HonorFX (nama dagangan Honor Capital Markets Limited), dikawal selia oleh Perkhidmatan Kewangan Suruhanjaya Republik Mauritius dengan lesen Peniaga Pelaburan GB200225826, memilikinya pejabat berdaftar di tingkat 10, Menara Sterling, 14 Poudriere street, Port Louis, Mauritius.

Penggunaan Data Peribadi dan Dasar Sah untuk Pemprosesan

1.1 Pengesahan Identiti dan Pengurusan Akaun

Sebagai sebahagian daripada menyediakan perkhidmatan, atau maklumat mengenai perkhidmatan kami, kepada anda, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menyediakan anda sebagai pelanggan dan kami perlu menggunakan butiran tersebut untuk Urus akaun anda dengan berkesan dengan kami untuk memastikan bahawa anda mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada kami. Ini mungkin termasuk pihak ketiga yang menjalankan pemeriksaan kredit atau identiti bagi pihak kami. Kami Mengumpul, memproses dan mendedahkan data peribadi untuk memenuhi kontraktual, peraturan dan undang-undang kami kewajipan kepada pelanggan kami. Ia adalah demi kepentingan perniagaan kami yang sah untuk berbuat demikian dan penggunaan anda Maklumat peribadi dengan cara ini adalah perlu bagi kami untuk menyampaikan perkhidmatan kontrak kami kepada anda. Kami juga mempunyai kewajipan untuk mematuhi undang-undang Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) yang berkenaan, Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang, antara lain. Untuk mengelakkan keraguan, asas yang sah di mana kita memproses data peribadi anda adalah untuk memenuhi kewajipan kontrak kami kepada anda, kami kepentingan sah dan untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau berkanun HonorFX.

1.2 Peruntukan, Penambahbaikan dan Pembangunan Produk dan Perkhidmatan

Selepas pembukaan akaun, kami perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan mematuhi kewajipan kami kepada anda. Ia adalah demi kepentingan sah kami untuk memastikan bahawa kami menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan terbaik supaya kami boleh menyemak keperluan anda secara berkala untuk memastikan bahawa anda mendapat produk dan perkhidmatan terbaik dari kami.
Kami mungkin dari semasa ke semasa menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh anda melalui penggunaan perkhidmatan kami oleh anda dan/atau melalui kaji selidik pelanggan untuk membantu kami meningkatkan produk dan perkhidmatan kami apabila anda telah memilih Untuk menerima bahan pemasaran daripada kami, kami akan menyertakan arahan tentang cara untuk memilih keluar akan anda ingin berbuat demikian pada masa akan datang.

1.3 Penyelesaian Pertanyaan dan Pertikaian

Apabila kami menganggap terdapat risiko yang kami mungkin perlu pertahankan atau membawa tuntutan undang-undang, kami mungkin mengekalkan Maklumat peribadi anda yang diperlukan untuk kepentingan sah kami dalam memastikan bahawa kami boleh dengan betul membawa atau mempertahankan tuntutan undang-undang. Kami juga mungkin perlu berkongsi maklumat ini dengan syarikat insurans atau undang-undang kami Penasihat. Berapa lama kami menyimpan maklumat ini bergantung kepada jenis tuntutan dan berapa lama kami menyimpan maklumat ini Kami menganggap terdapat risiko yang perlu kita pertahankan atau bawa tuntutan. Ia adalah dalam undang-undang kita minat untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara sedemikian.

1.4 Pematuhan Undang-undang dan Peraturan yang Berkenaan

Kami mungkin perlu menggunakan maklumat peribadi anda untuk mematuhi undang-undang, perintah mahkamah atau yang lain proses kehakiman, atau keperluan mana-mana pihak berkuasa pengawalseliaan yang terpakai dan berkongsi peribadi anda maklumat dengan pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada juruaudit dan pengawal selia. Sebagai contoh, untuk menjalankan pemeriksaan pencegahan pengubahan wang haram dan usaha wajar, untuk mengesan dan mencegah penipuan, untuk memantau dan merekodkan panggilan telefon, untuk memaklumkan anda tentang sebarang perubahan dalam perkhidmatan kami, untuk bertindak balas terhadap aduan dan pertanyaan, untuk mengekalkan rekod anda terkini. Kami melakukan ini untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami dan kerana ia adalah demi kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.

1.5 Profil dan Pembuatan Keputusan Automatik

Kami mungkin dari semasa ke semasa menggunakan maklumat peribadi tentang anda untuk membentuk profil tentang anda supaya kami memahami keperluan anda dan menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik yang kami boleh. Kami juga boleh membuat Keputusan tentang anda melalui pemprofilan automatik atau pemeriksaan kredit automatik yang boleh menjejaskan anda keupayaan untuk menggunakan perkhidmatan kami. Kami mungkin perlu melakukan ini sama ada untuk melaksanakan kewajipan undang-undang kami atau kerana ia adalah kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara sedemikian. Awak boleh membantah keputusan automatik yang dibuat dan meminta kami mengesahkan maklumat yang diperoleh dan atau meminta kakitangan lain untuk menyemaknya. Profil bermaksud sebarang bentuk pemprosesan automatik Data peribadi yang terdiri daripada penggunaan data peribadi untuk menilai aspek peribadi tertentu yang berkaitan kepada orang semulajadi, prestasi di tempat kerja, situasi ekonomi, kesihatan, keutamaan peribadi, kepentingan, kebolehpercayaan, tingkah laku, lokasi, pergerakan dll.

1.6 Pemasaran

Kami mungkin mengumpul nama dan butiran hubungan anda (seperti alamat e-mel, nombor telefon atau alamat anda) untuk menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami yang mungkin anda minati. Kami mungkin mengumpulnya secara langsung daripada anda, atau melalui pihak ketiga. Jika pihak ketiga mengumpul anda nama dan butiran hubungan, mereka hanya akan menghantar butiran tersebut kepada kami untuk tujuan pemasaran jika anda mempunyai bersetuju dengan mereka berbuat demikian. Ia adalah kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dalam sedemikian rupa.
Anda sentiasa mempunyai hak untuk "menarik diri" daripada menerima pemasaran kami. Anda boleh menggunakan hak di mana-mana masa dengan menghubungi kami. Jika kami menghantar e-mel pemasaran kepada anda, kami akan sentiasa memberikan berhenti melanggan pilihan untuk membolehkan anda menarik diri daripada sebarang e-mel pemasaran selanjutnya. Jika anda "menarik diri" daripada pemasaran kami bahan, anda akan ditambah ke senarai penindasan kami untuk memastikan kami tidak menghantar anda secara tidak sengaja Lagi Pemasaran.
Kami tidak pernah berkongsi nama atau butiran hubungan anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran melainkan kami mempunyai persetujuan "ikut serta" anda untuk berkongsi butiran anda dengan pihak ketiga tertentu untuk mereka menghantar pemasaran kepada anda. Kami menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menghantar pemasaran kami, tetapi kami hanya membenarkan mereka menggunakan maklumat tersebut atas arahan kami dan di mana mereka telah bersetuju untuk merawat maklumat secara sulit dan untuk memastikannya selamat. Ia adalah demi kepentingan sah kami untuk menggunakan anda maklumat peribadi sedemikian rupa. Kami mengekalkan butiran anda dalam senarai pemasaran kami sehingga anda "menarik diri" pada ketika itu kami menambah anda ke senarai penindasan kami. Kami menyimpan senarai penindasan itu selama-lamanya kepada mematuhi kewajipan undang-undang kami untuk memastikan kami tidak sengaja menghantar pemasaran kepada anda.

1.7 Maklumat Laman Web

Laman web dan e-mel kami mungkin mengandungi suar web atau tag piksel atau apa-apa jenis data lain yang serupa alat analisis yang membolehkan kami mengesan penerimaan surat-menyurat dan mengira bilangan pengguna yang telah melawat laman web kami atau membuka surat-menyurat kami. Di mana maklumat peribadi anda Tanpa nama sepenuhnya, kami tidak memerlukan asas undang-undang kerana maklumat itu tidak lagi menjadi maklumat peribadi. Walau bagaimanapun, jika maklumat peribadi anda tidak dalam bentuk tanpa nama, ia adalah dalam kepentingan sah kami untuk terus menilai maklumat peribadi tersebut untuk memastikan bahawa Produk dan perkhidmatan yang kami sediakan adalah berkaitan dengan pasaran.

1.8 Rujukan dan Tinjauan

Dari semasa ke semasa, pihak ketiga, seperti agensi kredit boleh menghubungi kami untuk memberikan kredit Rujukan mengenai anda untuk pemeriksaan kredit dan identiti. Ia mungkin demi kepentingan sah kami untuk mematuhi dengan kewajipan undang-undang kami atau kami mungkin bertanggungjawab untuk memberikan rujukan sedemikian untuk mematuhi kewajipan undang-undang.
Dari semasa ke semasa, kami mungkin menghantar tinjauan kepada anda sebagai sebahagian daripada proses maklum balas pelanggan kami dan ia ada dalam diri kami kepentingan sah untuk meminta maklum balas untuk memastikan bahawa kami memberikan perkhidmatan terbaik kepada anda. Walau bagaimanapun Kami mungkin dari semasa ke semasa juga meminta anda untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik lain dan jika anda bersetuju untuk mengambil bahagian Di Kaji selidik sedemikian kami bergantung pada persetujuan anda untuk menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan sebagai sebahagian daripada maklumat tersebut Kaji selidik. Semua maklum balas kepada mana-mana kaji selidik yang kami hantar sama ada untuk maklum balas pelanggan atau sebaliknya akan diagregatkan dan dinyahpersonalisasi sebelum hasil tinjauan dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga.

1.9 Perniagaan Dalaman dan Penyimpanan Rekod

Kami mungkin perlu memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan dan penyelidikan dalaman dan tujuan penyimpanan rekod. Pemprosesan sedemikian adalah demi kepentingan sah kita sendiri dan diperlukan dengan teratur untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami. Ini mungkin termasuk sebarang komunikasi yang kami ada dengan anda berhubung dengan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda dan hubungan kami dengan anda. Kita akan juga menyimpan rekod untuk memastikan bahawa anda mematuhi kewajipan anda di bawah mana-mana kontrak yang anda miliki masuk bersama kami.

1.10 Premis Kami

Kami mengumpul maklumat mengenai pelawat ke premis kami. Kami mungkin merekodkan maklumat mengenai lawatan anda, termasuk tarikh dan masa, siapa yang anda lawati, nama anda, majikan, butiran hubungan dan kenderaan nombor pendaftaran. Jika anda mengalami kemalangan di premis kami, ini mungkin termasuk akaun anda Kemalangan. Ia adalah demi kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.
Kami boleh mengendalikan CCTV di premis kami yang boleh merakam anda dan aktiviti anda. Kami memaparkan notis untuk menjelaskan bidang apa yang tertakluk kepada pengawasan. Kami hanya mengeluarkan rakaman mengikut waran Atau permintaan rasmi daripada penguatkuasaan undang-undang, atau yang diperlukan berhubung dengan pertikaian. Ia bukan sahaja undang-undang keperluan tetapi juga demi kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.

1.11 Perkongsian dengan Rakan Kerjasama dan Pembekal

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan kerjasama yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami atau telah memperkenalkan anda kepada kami atau rakan kerjasama atau pembekal lain yang telah kami lantik. Ia adalah dalam kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda dalam apa-apa cara untuk menyediakan anda dengan kami Perkhidmatan.

1.12 Perkongsian dengan Entiti Kumpulan dan Penstrukturan Semula Korporat

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan entiti lain dalam kumpulan kami sebagai sebahagian daripada biasa kami melaporkan aktiviti mengenai prestasi syarikat, dalam konteks penyusunan semula perniagaan atau kumpulan latihan penstrukturan semula, dan untuk sokongan penyelenggaraan sistem dan hosting data. Ia ada dalam diri kita kepentingan sah untuk menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara sedemikian.
Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang lain, contohnya dalam konteks kemungkinan penjualan atau penstrukturan semula perniagaan di mana perlu berkaitan dengan tujuan yang Maklumat anda dikumpulkan untuk. Ia adalah demi kepentingan sah kami untuk berbuat demikian.

Pengumpulan Data Peribadi

Kami mungkin mengumpul jenis maklumat berikut daripada pelanggan sebenar atau berpotensi:

 • Nama, alamat dan maklumat hubungan termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor telefon dan e-mel Alamat.
 • Tarikh lahir dan jantina.
 • Butiran profesional dan pekerjaan.
 • Nombor ID dan/atau pasport.
 • Nombor pengenalan nasional / cukai.
 • Maklumat mengenai pendapatan dan kekayaan anda termasuk butiran mengenai aset dan liabiliti anda, baki akaun, cukai dan penyata kewangan.
 • Sejarah dagangan dan prestasi.
 • Media sosial atau data rangkaian lain apabila teknologi ini digunakan oleh anda untuk berkomunikasi dengan HonorFX.
 • sebarang maklumat lain yang serupa

Kami memperoleh maklumat ini melalui penggunaan perkhidmatan kami atau urusan lain dengan kami termasuk melalui mana-mana laman web, aplikasi, aplikasi pembukaan akaun, pendaftaran demo, pendaftaran webinar, Melanggan kemas kini berita dan dari maklumat yang diberikan semasa pelanggan berterusan Komunikasi. Kami mungkin mengumpul maklumat ini tentang anda daripada pihak ketiga sama ada melalui pembelian Senarai pemasaran pihak ketiga, sumber yang tersedia secara umum atau melalui skim 'rujuk rakan' kami. Bilakah Kami berbuat demikian, kami memastikan bahawa mana-mana pihak ketiga yang memberikan data peribadi kepada kami mempunyai persetujuan yang diperlukan daripada subjek data untuk mendedahkan data peribadi kepada HonorFX.
Kami mungkin meminta maklumat peribadi lain secara sukarela dari semasa ke semasa dan jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat yang kami perlukan untuk memenuhi permintaan anda untuk produk atau perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak menjadi Mampu memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta dan ini mungkin bermakna kami perlu Menamatkan perkhidmatan atau akaun yang anda ada dengan kami.
Sila ambil perhatian bahawa kami menyimpan rekod dagangan anda Sejarah termasuk:

 • produk yang anda dagangkan dan prestasi mereka.
 • Produk yang kami dagangkan bagi pihak anda dan prestasi mereka.
 • data sejarah mengenai perdagangan dan pelaburan yang anda buat termasuk jumlah yang dilaburkan anda keutamaan untuk jenis perkhidmatan dan produk tertentu.

Kami boleh merakam sebarang komunikasi, elektronik, melalui telefon, secara peribadi atau sebaliknya, yang kami ada dengan anda berhubung dengan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda dan hubungan kami dengan anda. Ini Rakaman akan menjadi harta tunggal kami dan merupakan bukti komunikasi antara kami. Sebarang perbualan telefon boleh dirakam tanpa menggunakan nada amaran atau apa-apa lagi Notis. Kami merekodkan panggilan untuk memenuhi kewajipan kawal selia kami.
Sila ambil perhatian bahawa pejabat atau premis kami mungkin mempunyai CCTV yang akan merakam imej anda.

Keizinan Anda

Sekiranya penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami memerlukan persetujuan anda, persetujuan tersebut adalah disediakan mengikut terma dan syarat pelanggan yang berkenaan yang terdapat di laman web kami atau mana-mana kontrak lain yang kami mungkin telah meterai dengan anda atau ditetapkan dalam komunikasi kami dengan anda dari semasa ke semasa.
Di mana kami bergantung pada persetujuan anda sebagai asas undang-undang kami untuk memproses maklumat peribadi anda, anda ada hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan Berikut.

Pendedahan Data Peribadi

Kami boleh, dalam operasi standard perniagaan kami, berkongsi maklumat terpilih kepada yang berikut:

 • pembekal kredit, mana-mana pihak berkuasa kerajaan, atau penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau seperti yang dipersetujui dengan anda.
 • penanggung insurans, ejen, pembekal perkhidmatan, penasihat pakar, pembekal dan subkontraktor kami yang menyediakan kami dengan insurans, pentadbiran, IT, kewangan, pengesahan, pengawalseliaan, pematuhan penyelidikan atau perkhidmatan lain.
 • penasihat profesional seperti peguamcara kami berkaitan dengan mana-mana yang sedang berjalan atau bakal Undang
  prosiding atau untuk menubuhkan, menjalankan atau mempertahankan hak undang-undang kami, dan juruaudit kami dan akauntan untuk memenuhi kewajipan pelaporan pengawalseliaan dan kewangan kami.
 • memperkenalkan broker dan sekutu dengan siapa kita mempunyai hubungan bersama;
 • agensi pelaporan dan rujukan kredit.
 • mana-mana ahli kumpulan kami, yang bermaksud anak syarikat kami, syarikat induk utama kami dan anak-anak syarikat, dan pengganti hakmilik kepada perniagaan kami sesiapa sahaja yang diberi kuasa oleh anda.

Secara amnya, kami menghendaki pihak ketiga yang mengendalikan atau mendapatkan maklumat peribadi anda mengakui kerahsiaan maklumat ini, berjanji untuk menghormati hak privasi mana-mana individu dan mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berkaitan dan notis privasi ini. Di mana mana-mana pihak ketiga Menggunakan data peribadi anda sebagai pengawal data, penggunaan tersebut tidak dilindungi oleh Notis Privasi ini dan tidak tertakluk kepada standard dan prosedur privasi HonorFX. Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga seperti Agensi pelaporan dan rujukan kredit boleh menyimpan rekod sebarang carian dan boleh menggunakan carian butiran untuk membantu syarikat lain dalam melaksanakan carian mereka.

Keselamatan dan Penyimpanan Maklumat Peribadi

HonorFX mengambil serius melindungi data anda. HonorFX telah mengambil langkah-langkah dan langkah berjaga-jaga untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda. Pekerja kami memahami menghormati kerahsiaan maklumat peribadi anda. Kami mempunyai Pegawai Keselamatan untuk memastikan kami mematuhi Dasar Privasi ini dan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Kami memegang peribadi maklumat dalam kemudahan penyimpanan komputer yang selamat, fail berasaskan kertas, dan / atau rekod lain. Apabila kita Pertimbangkan bahawa maklumat peribadi tidak lagi diperlukan, kami akan mengalih keluar sebarang butiran yang akan mengenal pasti anda dan kami akan memusnahkan rekod dengan selamat.
Sila ambil perhatian bahawa kami tertakluk kepada undang-undang dan peraturan tertentu yang memerlukan kami menyimpan salinan dokumen yang kami gunakan untuk mematuhi kewajipan usaha wajar pelanggan kami, dan menyokong Bukti dan rekod transaksi dengan anda dan hubungan anda dengan kami untuk tempoh minimum Lima (5) tahun selepas hubungan kami dengan anda telah ditamatkan.
Maklumat peribadi yang disimpan dalam Borang Surat Ikatan adalah tertakluk kepada tempoh penyimpanan dua belas (12) tahun selepas hubungan kami dengan anda telah ditamatkan.
Jika kami memegang apa-apa maklumat peribadi dalam bentuk komunikasi yang direkodkan, melalui telefon, Elektronik Secara peribadi atau sebaliknya, maklumat ini akan diadakan selaras dengan keperluan pengawalseliaan tempatan yang akan sama ada lima (5) atau sepuluh (10) tahun selepas hubungan kami dengan anda telah ditamatkan.
Di mana anda telah memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran, kami akan memegang butiran anda mengenai penindasan kami senarai supaya kami tahu anda tidak mahu menerima komunikasi ini.

Cookies

Kuki ialah sekeping kecil teks yang disimpan pada komputer atau peranti anda apabila anda melawat laman web atau .app. Kami menggunakan kuki pada kami
laman web dan aplikasi untuk memberi anda pengalaman yang lebih relevan dan berkesan. Untuk lebih lanjut Maklumat Mengenai kuki sila rujuk laman web kami.

Penambahbaikan Teknologi

Kami ingin memberikan anda pengalaman yang lebih baik dan lebih baik melalui pembangunan teknologi yang berterusan. Ini boleh menyebabkan perubahan kepada cara maklumat peribadi dikumpulkan atau digunakan. The kesan sebarang perubahan teknologi yang boleh menjejaskan privasi anda akan dimaklumkan dalam privasi ini notis pada masa perubahan.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman web atau aplikasi kami mungkin mempunyai pautan ke laman web pihak ketiga luaran. Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga laman web tidak dilindungi oleh notis privasi ini dan laman web tersebut tidak tertakluk kepada HonorFX piawaian dan prosedur privasi. Sila semak dengan setiap pihak ketiga mengenai privasi mereka piawaian dan prosedur.

Hak Anda

Undang-undang perlindungan data memberi anda beberapa hak apabila ia berkaitan dengan maklumat peribadi yang kami simpan Anda. Hak utama dinyatakan di bawah. Maklumat lanjut mengenai hak anda boleh didapati daripada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat ("ICO").

Dalam keadaan tertentu, mengikut undang-undang anda mempunyai hak untuk:

 • Dimaklumkan dengan cara yang jelas, telus dan mudah difahami tentang cara kami menggunakan anda maklumat peribadi dan hak anda. Oleh itu, kami memberikan anda maklumat tersebut dalam notis ini. Jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut tentang cara kami menggunakan peribadi anda maklumat, sila beritahu kami.
 • Meminta akses kepada maklumat peribadi anda (biasanya dikenali sebagai "akses subjek data permintaan").
 • Ini membolehkan anda menerima salinan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dan untuk memeriksa bahawa kita memprosesnya secara sah.
 • Meminta pembetulan maklumat peribadi anda yang kami simpan. Ini membolehkan anda mempunyai apa-apa maklumat yang tidak lengkap atau tidak tepat yang kami simpan tentang anda diperbetulkan.
 • Minta pemadaman maklumat peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami memadam atau mengalih keluar maklumat peribadi di mana tidak ada sebab yang baik untuk kami terus memprosesnya (untuk Sebagai contoh, kami mungkin perlu terus menggunakan data peribadi anda untuk mematuhi undang-undang kami kewajipan). Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memadam atau mengalih keluar maklumat peribadi anda di mana anda telah menggunakan hak anda untuk membantah pemprosesan (lihat di bawah).
 • Membantah pemprosesan maklumat peribadi anda di mana kami bergantung pada kepentingan sah (atau pihak ketiga) dan ada sesuatu tentang keadaan tertentu anda yang membuat anda ingin membantah kami menggunakan maklumat anda atas dasar ini dan kami tidak mempunyai daya tarikan asas yang sah untuk berbuat demikian yang mengatasi hak, kepentingan dan kebebasan anda (contohnya, kita mungkin memerlukannya untuk mempertahankan tuntutan undang-undang). Anda juga mempunyai hak untuk membantah di mana kami berada memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung.
 • Minta sekatan pemprosesan maklumat peribadi anda. Ini membolehkan anda bertanya kepada kami untuk menggantung pemprosesan maklumat peribadi tentang anda, contohnya jika anda mahu kami menetapkan ketepatannya atau sebab untuk memprosesnya.
 • Meminta pemindahan maklumat peribadi anda kepada pihak lain di mana anda memberikannya kepada kami dan kami menggunakannya berdasarkan persetujuan anda, atau untuk menjalankan kontrak dengan anda, dan kami memproses ia menggunakan cara automatik.
 • Menarik balik persetujuan. Dalam keadaan terhad di mana kami bergantung pada persetujuan anda (berbanding kepada pangkalan lain yang dinyatakan di atas) kepada pengumpulan, pemprosesan dan pemindahan peribadi anda Maklumat untuk tujuan tertentu, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda untuk itu pemprosesan khusus pada bila-bila masa. Sebaik sahaja kami telah menerima pemberitahuan bahawa anda telah menarik balik anda Persetujuan, kami tidak lagi akan memproses maklumat anda untuk tujuan atau tujuan asal anda bersetuju, melainkan jika kita mempunyai kepentingan sah lain dalam berbuat demikian.
 • Buat aduan. Jika anda berpendapat bahawa kami menggunakan maklumat anda dengan cara yang melanggar data
  Undang-undang perlindungan, anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan Perlindungan Data Negara anda pihak berkuasa penyeliaan.
  Jika anda ingin menyemak, mengesahkan, membetulkan atau meminta penghapusan anda Maklumat peribadi, membantah pemprosesan maklumat peribadi anda, menarik balik maklumat anda bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi anda atau permintaan kami memindahkan salinan maklumat peribadi anda kepada pihak lain, sila hubungi kami melalui pasukan pematuhan kami mengikut butiran di bawah.

Anda tidak perlu membayar yuran untuk mengakses maklumat peribadi anda (atau untuk melaksanakan mana-mana yang lain hak). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah jika permintaan anda untuk akses jelas tidak berasas atau Berlebihan. Sebagai alternatif, kami boleh menolak untuk mematuhi permintaan dalam keadaan sedemikian. Kami boleh perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami memahami sifat permintaan anda, kepada mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses maklumat (atau untuk melaksanakan mana-mana daripada anda hak-hak lain). Ini adalah satu lagi langkah keselamatan yang sesuai untuk memastikan bahawa maklumat peribadi adalah tidak didedahkan kepada mana-mana orang yang tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Sila pertimbangkan permintaan anda secara bertanggungjawab sebelum menyerahkannya. Kami akan menjawab permintaan anda secepat mungkin. Secara amnya, ini akan menjadi dalam masa satu bulan dari masa kami menerima permintaan anda tetapi, jika permintaan akan mengambil masa yang lebih lama untuk berurusan dengan, kami akan memberitahu anda.

Aduan dan Hubungan

Jika anda bimbang tentang kami memastikan privasi anda, anda boleh membuat aduan. Kami akan bertindak ke atasnya Segera. Anda boleh menghubungi kami melalui pasukan pematuhan kami seperti yang dinyatakan di bawah.

Jika anda tidak berpuas hati dengan jawapan kami terhadap aduan anda, anda berhak memfailkan aduan dengan Pejabat Pesuruhjaya Maklumat ("ICO").

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi kami, sila e-mel: [email protected]